Ai tín Bà Cố Anna Dương Thị Nghiêm thân mẫu Sr. M. Anna Nguyễn Thị Đức


AI TÍN

Văn phòng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
xin được kính báo

 
Bà Cố ANNA DƯƠNG THỊ NGHIÊM
Sinh 1925
Tại Thanh Chương, Nghệ An

 
Là thân mẫu của: 
* Linh mục Gioan Nguyễn Văn Luật, OFM (USA)
* Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD
* Nữ Tu M. Anna Nguyễn Thị Đức
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 
Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB - Tuy Đức
 Gp. Ban mê Thuột. 
 
Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 23g00 Thứ Hai, ngày 10 tháng 04 năm 2023.
Tại tư gia: 29 Thôn 4, Trung Hòa
thuộc Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo hạt Giang Sơn
Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ 98 tuổi.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành 
Vào lúc 08g00 thứ Năm, ngày 13.04.2023
Tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa.
 
Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Bà cố ANNA
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 
 
Văn phòng Dòng Kính báo
Đt: Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm: 0912 237 810
     Sr. Anna Nguyễn Thị Đức: 0938 410 651