Canh thức: Chúa biến hình

Phụng vụ mỗi năm hai lần mừng kính biến cố Chúa biến hình. Lần đầu tiên vào Chúa nhât II mùa chay trước khi cử hành cuộc thương kho, cho chúng ta tin nhận thực sự mầu nhiệm Thần tính của Chúa Kitô.

CANH THỨC CẦU NGUYỆN 

MỪNG KÍNH LỄ CHÚA BIẾN HÌNH

Chủ đề: “HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI”

I.    KHAI MẠC

•    Dấu thánh giá
•    Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần
Hướng nguyện ( nhạc dạo nhẹ)

Kính thưa cộng đoàn
Phụng vụ mỗi năm hai lần mừng kính biến cố Chúa biến hình. Lần đầu tiên vào Chúa nhât II mùa chay trước khi cử hành cuộc thương kho, cho chúng ta tin nhận thực sự mầu nhiệm Thần tính của Chúa Kitô. Và hôm nay lần thứ hai, chúng ta kính nhớ cuộc hiển dung của Chúa trong khi chờ đợi Vinh quang vĩnh cửu của Người. Chính Mạc khải này tuyên bố sự rạng ngời trên Thiên Quốc nơi chúng ta sẽ được diện kiến Chúa Cha, nhờ những hạt mầm ân sủng ta đã đạt được trong cuộc sống hiện tại. Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng nhau dành ít phút để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, vinh quang mà Ngài đã tỏ ra để củng cố niềm tin cho các các môn đệ. Nhất là chúng ta hoà kết tâm tình tôn vinh chúc tụng, cảm tạ Chúa đã thương chọn chúng ta vào số môn đệ của Ngài. Xin cho từng người chúng ta luôn cảm nghiệm được sự hiện diện thần linh của Chúa trong vinh quang biến hình mà Chúa muốn mạc khải hôm nay. Đồng thời xin Ngài biến đổi ngõ hầu chúng ta trở nên giống Chúa hơn nhờ việc “ vâng nghe và tuân giữ lời Người” .

II.    TÔN VINH CHÚC TỤNG CHÚA

1.Bài hát: Vinh Quang Chúa( SBH/53)
2.Thánh vịnh 115: Thánh vịnh (SBH/87)
    Hát: Trong miền đất của nhân sinh ...(3 lần)

Tôi đã tin cả khi mình đã nói:
“Ôi nhục nhã ê chề!
Đối vớiChúa thật là đắt giá,
Cái chết của những ai trung hiếu với Người.
    Hát: Trong miền đất của nhân sinh ... (3 lần)

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
Tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn 
Và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa
    Hát: Trong miền đất của nhân sinh … (3 lần)

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
Trước toàn thể dân Người,
Tại khuôn viên Đền Chúa
Giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!
    Hát: Trong miền đất của nhân sinh... (3 lần)

 (Thinh lặng 1 phút)

3. Bài hát: Dẫn đưa con đi (SBH/56)

Một người đọc lời bài hát

III.     SUY TÔN LỜI CHÚA

Dạo nhạc nhẹ (Xin mời Cđ đứng)

 Mở đoạn video

Đọc đến ….Màu trắng tuyệt diệu
    Hát: Về đây bên Cha ( 2 lần)) 

…Chúa sẽ chết tại Giêru salem
    Hát: Về đây bên Cha ( 2 lần)

…Hãy nghe theo lời Người
    Hát: Về đây bên Cha ( 2 lần)

(Thinh lặng 1 phút)

     Gợi ý suy niệm

    Biến cố Chúa Biến Hình trên núi Tabor là một trong những biễn cố đặc biệt. Nó trở nên như một ngôi sao sáng cho các môn đệ trong đêm tối của những gian nan thử thách. Biến cố ấy vẫn ghi đậm trong ký ức của các môn đệ. Nó là điểm tựa, là một trợ lực cho đức tin của các Ngài trong suốt tiến trình theo Chúa Giêsu. Cũng như xưa, các môn đệ được đưa lên núi cao để chiêm ngưỡng Chúa biến hình, sau đó các ông được mời gọi hãy xuống núi để phục vụ, rồi còn phải trèo lên một núi khác, đó là núi Calvario. Con đường tu trì được ví như một cuộc đi tìm cái đẹp, hướng tới sự chiêm ngưỡng nhan Chúa. Tu sĩ  chúng ta được thu hút bởi vẻ đẹp của Chúa, mê say chiêm ngưỡng Chúa, để rồi phản chiếu khuôn mặt của Ngài. Ngoài việc họa lại nếp sống khiết tịnh, khó nghèo,vâng phục của Đức Kito, đời thánh hiến của chúng ta còn diễn tả mầu nhiệm Thập giá và Phuc Sinh của Ngài nữa. Vì chính Đức Kitô đã phải qua núi Calvairo để vào vinh quang Thiên Quốc.

    Cũng như xưa, các môn đệ được mời gọi hãy xuống núi để phục vụ, họ còn phải trèo lên một núi khác, đó là núi Calvario. Đời sống tu trì không còn gắn liền với việc khắc kỷ tu thân như truyền thống Latinh nữa mà nó nêu bật được sự bien hình từ một con người phàm tục sang con người thần thiêng đi theo Chúa. ĐGH Gioan Phaolô II đã kết hợp cả hai cái nhìn về đời tu trong quang cảnh Chúa biến hình: chủ đề thập giá và vinh quang gắn liền với nhau trong mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. ĐTC còn gọi đời thánh hiến là một Đoàn Sủng đặc biệt trong GH, phát xuất và duy trì bởi Chúa Thánh Thần. Tu sĩ là món quà Chúa TT ban cho GH và là một kho báu mà GH trân trọng giữ gìn.

CGS đã cho ba môn đệ trải nghiệm về hình ảnh vinh quang của Người để giúp họ học hỏi và sống đời sống chứng nhân sau này. Cha Emiliano Tardif chia sẻ:” Một sứ giả Tin Mừng, trước tiên phải là một chứng nhân có một kinh nghiệm cá nhân về sự chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô và là người truyền đạt cho kẻ khác, không chỉ một giáo lý, mà còn là Một Đấng- Vẫn- Sống đang ban sự sống dồi dào”, không ai có thể trở thành sứ giả đích thực của Tin Mừng nếu người đó không có kinh nghiệm đời sống mới, mà Chúa Giêsu ban cho”.

    Phần chúng ta, chúng ta có thái độ nào trên con đường theo Chúa, đ cĩ kinh nghiệm gặp gỡ, hiểu biết và yêu Chúa thực sự chưa? Chúng ta muốn được nhìn thấy và thông dự vinh quang với Chúa, nhưng thực tế chúng ta đang sống thế nào, có dám đối diện với thử thách của ngày thứ sáu khổ nạn khi thi hành Ba Lời khấn, có dám sẵn sàng vác thánh giá đời mình khơng? 

(Thinh lăng 5 phút)

    Hát: Người đưa môn sinh

IV.    “ VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI” 

Người sống đời tận hiến, muốn được biến hình trong đời sống cũng như muốn được trở nên” Con yêu dấu” của TC, cần phải vâng nghe lời Người”. 
Chúa Cha như giới thiệu, chuẩn nhận Chúa Con và là lệnh truyền cho chúng ta: “Các ngươi hy vng nghe lời Người”.

“Hy vng nghe lời Người”. Đó là một phn quyết long trọng v cơng khai của Cha Cha, là điệp khúc kết luận của tiếng nói từ trời cao. Điệp khúc quan trọng vì cả ba Phc âm đều nói đến: “Đây là Con Ta, Người đ được Ta tuyển chọn, hy vng nghe lời Người” (Lc 9,35; Mt 17,5; Mc 9,6).

Từ nay, vâng nghe Lời Chúa Kitô, chính là Lời chuẩn mực, là lề luật tuyệt đối mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Hiến Php Dịng điều 69 cũng hướng dẫn chúng ta:

“Lời Chúa trong Kinh Thánh, nhất là Tin Mừng, là sức sống, là ánh sáng hướng dẫn cuộc đời chị em. Nhờ năng tiếp xúc với Lời Cha, chị em được soi sáng cho việc biện phân chính bản thân và cộng đoàn, để tìm ra đừong lối của Chúa qua các dấu chỉ của thời đại”.

Xin cho mỗi chị em chúng ta gặp được Thiên Chúa  qua Lời  Ngi, để Ngài thanh luyện, biến đổi chúng ta mỗi ngày, nhờ đó được vinh dự tỏ bày dung mạo của Thiên Chúa cho mọi người.

     Bài hát suy niệm: 

-Đọc chậm lời bài hát: Lời Ngài là ánh sáng

-Hát: Lời Ngài là ánh sáng

V.    TÂM TÌNH NGUYỆN CẦU

Hôm nay Chúa tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh người va tin tưởng cầu xin:

1.    «Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ». Xin cho Hội thánh trên con đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang nơi thập giá và nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa.

    Hát : Vạn lạy Chúa

2.    «Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ». Xin cho những người sống đời dâng hiến luôn xác tín rằng cần phải biến hình mỗi ngày, để luôn sãn sàng hy sinh và dấn thân phục vụ mọi người.

    Hát : Vạn lạy Chúa

3.    «Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ».Xin cho tâm hồn của chị em thuộc khối Khấn Tạm chúng con- biết luôn hướng về Cha, tìm kiếm Cha trong mọi giây phút của cuộc đời và luôn sống chan hòa với mọi người. Nhờ đó, chúng con có thể tỏ bày dung mạo của Con Cha là Thái Tử Hoà Bình ngày càng rõ nét và sống động hơn.

    Hát : Vạn lạy Chúa

4.    «Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay ». Xin cho trái tim chúng con cũng mặc được tâm tình của Phêrô hôm nay- trong suy gẫm, chiêm ngắm và thực thi Lời Chúa, để chớ gì Lời Chúa là kim chỉ nam, là ánh sáng hướng dẫn chúng con xây dựng sự hiệp nhất, yêu thương trong Hội Dòng và cộng đoàn chúng con đang sống. Ước gì chúng con được diễm phúc thuộc về đại gia đình của Chúa, như Chúa đã nói: “ Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 13,50).

    Hát : Vạn lạy Chúa

     Kinh lạy Cha

     Lời nguyện kết thúc

Lạy Đức Kitô Cứu Thế,

Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa cho các Tông Đồ, để các ngài khỏi hoang mang trước mậu nhiệm Thập Giá, nhưng luôn vững tin vào sự chiến thăng của Người. Xin ban cho chúng con niềm tin kiên vững, để chúng con hân hoan theo Chúa đến cùng, trên con đường lên đỉnh Canvê. Chúa là Đâng hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Hát : Khúc cảm tạ

VI.    KINH TỐI

    Hát Đức Mẹ :