Các nữ tu phục vụ tại bệnh viện Tỉnh Đăk Lăk


Với sứ mạng của Hội Dòng là đem niềm vui và sự bình an của Chúa đến mọi tâm hồn, vì vậy Dòng đã cho 3 nữ tu đến phục vụ các bệnh nhân tại Bệnh Viện Tỉnh Đăk Lăk. Với ước mong mọi người có thể nhận ra được khuôn mặt khả ái của Chúa nơi cuộc sống thường ngày qua những nghĩa cử yêu thương phục vụ của mình.