Khóc Thương Sài Gòn - Trình bày: Huỳnh Minh KỳCa Khúc: KHÓC THƯƠNG SÀI GÒN
(Dựa theo ý bài thơ "Sài Gòn và Ước Mong" của Suối Ngàn)
Nhạc: Huỳnh Minh Kỳ

Khóc thương một Sài Gòn
Con đường xưa ươm nắng
Nay vành khăn tang trắng
Quấn trên đầu em ơi!

Khóc thương một Sài Gòn
Sao người đâu không thấy
Nghe buồn thêm biết mấy
Những con đường đơn côi

Khóc thương một Sài Gòn
Trong chiều mưa u ám
Không người thân đưa đám
Chiếc quan tài em tôi.

Khóc thương một Sài Gòn
Bao người ra đi mãi
Nghe lòng thêm tê tái
Biết khi nào cho vơi!

Khóc cha cùng mẹ già
Bao người dân cô thế
Qua đời không tang lễ
Biết con mình nơi đâu!

Khóc thương một Sài Gòn
Bao người dân cơ nhỡ
Không người thân nâng đỡ
Giữa đêm trường chơi vơi

Khóc thương một Sài Gòn
Gia đình như tan nát
Trong từng cơn đói khát
Bé thơ thèm cơm rau.

Khóc thương người vợ hiền
Tay bồng con thơ bé
Cha lìa xa nhân thế
Nỗi đau nào đau hơn!

Khóc thương người vợ hiền
Mang vành khăn tang trắng
Thôi từ đây hoang vắng
Đứa con mình đơn côi!

Khóc thương một Sài Gòn
Dâng lời kinh lên Chúa
Cho hồn ai héo úa
Chúa thương tình khôn nguôi.

Ước mong một Sài Gòn
Không còn thêm tang tóc
Không còn nghe tiếng khóc
Sẽ vơi niềm thương đau.

Ước mong một Sài Gòn
Sẽ từ đây mãi mãi
Vơi niềm đau tê tái
Sẽ vui đẹp tương lai.

Khấn xin điều nhiệm mầu
Tâm tình như hương lúa
Thương đoàn con héo úa
Chúa ban niềm an vui.

26/08.2021

Suối Ngàn

Download file FDF